Klasy właściwości mechanicznych śrub

Cechy tworzywowe śrub oznaczane są w następujący sposób: Xa.b, gdzie

  •  X to klasa dokładności (A – elementy dokładne; B – elementy średnio dokładne; C – elementy zgrubne, tylko z gwintem zwykłym)
  • minimalna wytrzymałość na rozciąganie Rm = a × 100 [N/mm2]
  • granica plastyczności Re = a × b × 10 [N/mm2]
Przykład

Klasa wytrzymałości 5.6

Rm = 5 × 100 = 500 N/mm2 (MPa)
Re = 5 × 6 × 10 = 300 N/mm2 (MPa) (inaczej, Re to 60% z 500 N/mm2)

źródło: Wikipedia