Wypełnienie obowiązku informacyjnego RODO


Administrator

Administratorami danych osobowych są wspólnicy Rotex s.c. Marek, Roman i Wojciech Soroka, ul. Kolejowa 10a, 47-400 Racibórz.

Podstawa i cel przetwarzania

 

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 RODO. Dane zbierane są w celu realizacji zamówień, celach rachunkowych i podatkowych oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń.

Okres przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń względem Administratora lub/oraz do czasu wynikającego z przepisów prawa o rachunkowości w związku z realizacją usług i umów sprzedaży.

Prawo sprzeciwu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celach rachunkowych podczas świadczenia usług na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości świadczenia usług lub zawierania umów sprzedaży.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

 

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Informacja o  kategoriach odbiorców danych osobowych

 

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, oraz podmioty prowadzące na rzecz Administratora: hosting poczty elektronicznej, obsługę księgową, obsługę IT, obsługę konta bankowego Administratora, obsługę płatności bezgotówkowych przy użyciu terminala płatniczego.

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Informacje o uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).